BIJLES AMSTERDAM

Bijles in Amsterdam

Heeft uw kind moeite met de lessen Nederlands, Duits, Engels, Frans, Wiskunde, Scheikunde, Biologie, Natuurkunde of Economie? Moeilijke vakken worden leuk met bijles in Amsterdam door de professionele docenten van Instituut Keizer. Onze gekwalificeerde en ervaren coaches bieden de leerlingen een persoonlijke benadering, zorgen voor een uitstekende communicatie met de ouders en de school én ze stellen de leerlingen op hun gemak in een veilige en vertrouwde omgeving. Uw kind leert de lesstof beter begrijpen en te verwerken, wint aan zelfvertrouwen en presteert beter. Wacht niet tot het te laat is en neem contact op voor een tijdig begin met bijles in Amsterdam Zuid.

Minder stress, betere motivatie en hogere schoolcijfers

Instituut Keizer wil graag dat kinderen met plezier naar school gaan. Dat lukt niet als er lage cijfers worden gehaald voor struikelvakken als Nederlands, Natuurkunde, Wiskunde en Engels. Ouders willen natuurlijk graag helpen, maar ze hebben niet altijd de tijd en het inzicht om elke avond de lesstof met hun kind door te nemen en goed uit te leggen. Instituut Keizer geeft bijles in Amsterdam. Onze werkwijze zorgt ervoor dat leerlingen de lesstof echt begrijpen en hogere cijfers halen. Leerlingen ontdoen zich van de stress, creëren rust in hun hoofd en gaan gemotiveerder naar school.​​

OP INSTITUUT KEIZER BIEDEN WIJ VERSCHILLENDE SOORTEN BEGELEIDING AAN:

Bijles in Amsterdam voor basisschoolleerlingen en middelbare scholieren

​De bijles in Amsterdam is bedoeld voor basisschoolleerlingen en middelbare scholieren die bij een bepaald vak op school een steuntje in de rug nodig hebben. Onze vakbekwame coaches helpen de leerlingen vakinhoudelijk, leren ze leerstrategieën aan en bieden ze de ruimte om al hun vragen te stellen. De totale begeleiding omvat:

  • Gedragsverandering aangaande de motivatie van de leerling
  • Aanpakken van leerproblematiek
  • Verbetering van vaardigheden, zoals plannen, concentreren en effectief leren
  • Prestatieverbetering
Een-op-een bijles van een vakgeschoolde coach

​Instituut Keizer is van maandag tot en met vrijdag van 13:00 tot 19:00 uur open. De bijles in Amsterdam vindt op een afgesproken tijd plaats, afhankelijk van het lesrooster en de beschikbaarheid van de leerling. Meestal krijgen de leerlingen meerdere keren per week één uur bijles in een specifiek vak. Het is ook mogelijk om twee uur achtereen les te krijgen. De leerling krijgt een-op-een onderricht. De vakgeschoolde coach van Instituut Keizer geeft heldere uitleg en extra oefeningen voor de onderwerpen waar de leerling moeite mee heeft. De bijlessen worden afgestemd op de behoefte van de leerling. De coach kan helpen bij het leren van toetsen en bij het huiswerk van het schoolvak.

Bijles Amsterdam

Direct inschrijven voor huiswerkbegeleiding?
Plan van aanpak voor bijles in Amsterdam Zuid

​De bijles in Amsterdam wordt voorafgegaan door een intakegesprek, waarbij de leerling samen met zijn mentor een plan van aanpak opstelt en zijn of haar leerdoelen kenbaar maakt. Coach en leerling evalueren elke bijles en maken een planning voor de volgende keer. Na tien weken volgt een evaluatie met de leerling, ouders en begeleider en wordt het leerplan indien nodig bijgesteld. Geïnteresseerd in bijles in Amsterdam? Schrijf uw kind hier in, of bel 020-7705056 of e-mail (info@instituutkeizer.nl) voor meer informatie of advies.