BIJLES LEIDEN

Bijles in Leiden

​Komt uw kind met tegenvallende cijfers thuis en begrijpt uw kind de lesstof niet? Kies voor bijles in Leiden bij het erkende Instituut Keizer als het even op school wat minder gaat. Onze gekwalificeerde en ervaren coaches helpen zowel basisschoolleerlingen als middelbare scholieren die de lesstof van één of meerdere schoolvakken niet onder de knie hebben of achterlopen op de lesstof, waardoor bijspijkeren noodzakelijk is. De vaste mentor leert de kinderen op een doelmatige manier leren en brengt ze vakinhoudelijk verder. Uw kind vergaart meer kennis, haalt hogere cijfers en wint aan zelfvertrouwen. Neem nu contact op voor bijles in Leiden die plezier én resultaat geeft.

Deskundige bijlessen in een veilige en vertrouwde omgeving

Instituut Keizer verzorgt deskundige en persoonsgerichte bijles in Leiden in de bekende struikelvakken Nederlands, Engels, Natuurkunde en Wiskunde, maar ook in de moeilijke vakken Frans, Duits, Biologie, Scheikunde en Economie. De bijlessen vinden plaats in een veilige en vertrouwde omgeving, zodat de leerlingen zich op hun gemak voelen en zich goed kunnen concentreren. De bijlessen worden elke doordeweekse dag gegeven tussen 13:00 en 19:00 uur en duren normaliter één uur. Het is ook mogelijk om twee uur achter elkaar bijles na schooltijd te krijgen. Het exacte tijdstip wordt in overleg vastgesteld, op basis van het lesrooster en de andere verplichtingen van uw kind.​

OP INSTITUUT KEIZER BIEDEN WIJ VERSCHILLENDE SOORTEN BEGELEIDING AAN:

Bijles in Leiden met een-op-een begeleiding

​Instituut Keizer geeft bijles in Leiden met een-op-een begeleiding. De vakgeschoolde coach geeft heldere uitleg over de lesstof en biedt extra oefeningen aan voor de onderwerpen waar de leerling moeite mee heeft. De leerling krijgt alle ruimte om vragen te stellen en de lesstof in eigen tempo tot zich te nemen. De behoeften van de leerling staan centraal. Onze coach helpt bij het leren van toetsen en het maken van huiswerk. De bijlessen worden gegeven op basis van een plan van aanpak, dat bij het eerste contactmoment tussen de leerling en de mentor is opgesteld. Er is elke bijles in Leiden een nabespreking en na tien weken een evaluatie over de vorderingen met de leerling, de ouders en de begeleider. Waar nodig, wordt het leerplan aangepast.

Vele redenen om te kiezen voor bijlessen in Leiden

​Er zijn vele redenen waarom ouders kiezen voor bijles in Leiden. Veelal omdat het kind moeite heeft om op niveau te komen met het specifieke vak, het kind extra uitleg wil naast die van de schooldocent of het kind te weinig individuele aandacht en begeleiding krijgt op school. Andere regelmatig geuite redenen zijn een gebrek aan concentratie en discipline om zelfstandig te leren, een tekort aan tijd en mogelijkheden om binnen het gezin uitleg te geven en achterstand door lesuitval. Instituut Keizer zet al zijn deskundigheid in om de schoolresultaten zo snel mogelijk te verbeteren.

Bijles in Leiden helpt om het moeilijke vak écht te snappen. Schrijf uw kind in bij Instituut Keizer. Dan houdt hij of zij meer tijd over voor leuke dingen en gaan de cijfers omhoog. Bel 020-7705056 of e-mail (info@instituutkeizer.nl) voor uw vragen of verzoeken.

Bijles Leiden

Direct inschrijven voor huiswerkbegeleiding?