Bijles in taal, biologie, scheikunde en Economie Leiden

Bijles voor moeilijke vakken in Leiden

Heeft uw kind moeite met bepaalde vakken op school en worstelt hij of zij om voldoendes te halen? Instituut Keizer zorgt er met bijlessen in Leiden voor dat leerlingen meer kennis en inzicht krijgen in een specifiek vakgebied, een leerachterstand inhalen en zich optimaal focussen op hun huiswerk en toetsen. Onze vakbekwame, ervaren coaches geven een-op-een bijles in verschillende talen, exacte vakken en maatschappijvakken. Het motiveert kinderen en maakt ze beter. Ervaar het zelf en neem contact op voor meer informatie of een inschrijving voor een bijlesvak.​

Bijles in talen, exacte vakken en maatschappijvakken

Het ene schoolvak ligt een leerling beter dan het andere. Sommigen missen een talenknobbel en zijn gebaat met bijles Nederlands in Leiden, bijles Engels in Leiden of bijles Frans in Leiden. Zij krijgen aan de hand van heldere uitleg en oefeningen hulp bij de grammatica, het taalbegrip en het lezen en schrijven van de taal. Andere leerlingen vinden exacte vakken weer lastig. Instituut Keizer reikt de helpende hand aan met onder meer bijles Biologie in Leiden en bijles Scheikunde in Leiden. Economie is overal. Desondanks vinden leerlingen het een zwaar vak. Onze coach helpt tijdens bijles Economie in Leiden om de stof beter te begrijpen en het begrip voor het maatschappijvak te vergroten.​

OP INSTITUUT KEIZER BIEDEN WIJ VERSCHILLENDE SOORTEN BEGELEIDING AAN:

Bijlessen op basis van plan van aanpak met heldere leerdoelen

​Leerlingen kunnen niet altijd goed plannen en gestructureerd werken. Het is reden dat Instituut Keizer de bijlessen begint met een intakegesprek, waar de leerling zijn doelen aangeeft en een plan van aanpak wordt opgesteld. Elke bijles wordt nabesproken en na tien weken evalueren de leerling, de ouders en de vaste mentor de vorderingen. Indien nodig, wordt het leerplan aangepast. De bijlessen (van één uur) worden meestal enkele keren per week gegeven, op verzoek kan ook twee uur achtereen bijles worden gevolgd. De doordeweekse openingstijden zijn van 13:00 tot 19:00 uur. Het tijdstip van de bijlessen is afhankelijk van het lesrooster en de beschikbaarheid van de leerling.

Bijles in Leiden voor betere motivatie en hogere cijfers

​Instituut Keizer hanteert een persoonlijke benadering, zorgt voor een uitstekende communicatie met de ouders en de school en biedt een veilige en vertrouwde omgeving. Ons lesinstituut heeft het keurmerk van de LVSI, de Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten. Met bijles in Leiden raakt uw kind gemotiveerder en haalt het hogere cijfers. Bel 020-7705056 of e-mail (info@instituutkeizer.nl) voor vragen of advies, of kies direct voor inschrijven.

Bijles in taal, biologie, scheikunde en Economie Leiden

Direct inschrijven voor huiswerkbegeleiding?