HUISWERKBEGELEIDING LEIDEN

Uw kind een extra steuntje in de rug geven voor lastige toetsen?

Loopt het niet zo lekker met uw kind op school, omdat het de lesstof niet goed begrijpt, onvoldoende gemotiveerd is of last van faalangst heeft? Instituut Keizer is dé specialist voor huiswerkbegeleiding in Leiden, waarbij met een persoonlijke aanpak basisschoolleerlingen en middelbare scholieren een steuntje in de rug krijgen om tot betere prestaties te komen. Leerlingen worden geleerd om hun huiswerk beter te plannen, geconcentreerd te werken, stress af te schudden en achterblijvende schoolprestaties op te halen. Uw kind krijgt meer zelfvertrouwen, geniet van meer vrije tijd én haalt hogere cijfers! Neem contact op voor vragen of advies, of schrijf uw kind hier in voor huiswerkbegeleiding in Leiden.

Met meer plezier leren en met meer zelfvertrouwen naar school

​Instituut Keizer verzorgt huiswerkbegeleiding in Leiden bij UVS aan de Oegstgeesterweg 4B. Onze coaches hanteren een persoonlijke benadering, vanuit de filosofie dat een kind zich het best ontwikkelt als wordt ingespeeld op zijn of haar behoeften. Iedere leerling krijgt een mentor toegewezen die te allen tijde op de hoogte is van de ontwikkelingen van het kind. Het vaste aanspreekpunt zorgt voor een uitstekend contact met de ouders en indien nodig de school van het kind. De ouders ontvangen elke dag een evaluatie van de middag en kunnen altijd hun vragen stellen. De leerlingen krijgen huiswerkbegeleiding in Leiden in een veilige en vertrouwde sfeer, om ze met meer plezier te laten leren en met meer zelfvertrouwen naar school te laten gaan.

OP INSTITUUT KEIZER BIEDEN WIJ VERSCHILLENDE SOORTEN BEGELEIDING AAN:

Huiswerkbegeleiding in Leiden door vakbekwame en enthousiaste coaches

​De vakbekwame en enthousiaste coaches van Instituut Keizer richten de huiswerkbegeleiding in Leiden op gedragsverandering (stimulering van de motivatie), de aanpak van leerproblematiek, de verbetering van vaardigheden (plannen, concentreren en effectief leren) en prestatieverbetering. De cijfers van de leerlingen gaan hierdoor omhoog én ze houden meer tijd over voor leuke dingen. De huiswerkbegeleiding wordt gegeven tijdens de openingsuren van Instituut Keizer, op alle doordeweekse dagen van 13:00 tot 19:00 uur. De uren worden afgestemd op het lesrooster en de beschikbaarheid van de kinderen. Er wordt minimaal tweemaal en maximaal vijfmaal per week na schooltijd begeleiding gegeven.

Evaluatie van dagplanning en plan van aanpak leerling

​​De leerlingen plannen zelfstandig of samen met hun coach het huiswerk in het digitale systeem van Instituut Keizer. De mentor stelt tijdens het eerst contactmoment van de huiswerkbegeleiding in Leiden samen met de leerling een plan van aanpak op, met de gewenste doelen. De dagplanning wordt elke middag nabesproken. Na tien weken vindt een evaluatie over de voortgang van de begeleiding plaats met de leerling, de ouders en de coach. Indien nodig, wordt het leerplan aangepast. De huiswerkgroep bestaat uit maximaal veertien leerlingen en minimaal twee coaches, zodat ieder kind verzekerd is van ruim voldoende aandacht en begeleiding.

Huiswerkbegeleiding Leiden

Direct inschrijven voor huiswerkbegeleiding?
Neem contact op voor huiswerkbegeleiding in Leiden

​Instituut Keizer is gespecialiseerd in huiswerkbegeleiding, bijles, Citotraining, examentraining en zomerschool. Wij hebben het keurmerk van de Landelijke Vereniging voor Studiebegeleidingsinstituten (LVSI). Bel 020-7705056, e-mail (info@instituutkeizer.nl) voor meer informatie, of schrijf uw kind direct in voor huiswerkbegeleiding in Leiden.