ONS AANBOD EN WERKWIJZE

Voor veel leerlingen is huiswerk maken een dagelijkse worsteling. Ze hebben regelmatig problemen met het maken van een goede planning óf het lukt ze niet zich er aan te houden. Huiswerk is hierdoor niet op tijd af, de stof wordt niet goed begrepen en de spanning voor de toets loopt op. Instituut Keizer biedt hulp aan deze leerlingen!

Wij bieden huiswerkbegeleiding en bijles aan basisschoolleerlingen en middelbare scholieren. In een intakegesprek wordt besproken waar de leerling aan zal werken en wat de gewenste doelen zijn. De leerlingen worden vervolgens, aan de hand van een persoonlijk plan, begeleid door een enthousiaste en bekwame coach. Iedere leerling krijgt een mentor die altijd op de hoogte is van de ontwikkelingen van de leerling.

OP INSTITUUT KEIZER BIEDEN WIJ VERSCHILLENDE SOORTEN BEGELEIDING AAN:

Zomerschool

Huiswerk-begeleiding

Bijles

Examentraining

Citotraining

ZOMERSCHOOL

Kinderen die groep 8 van de basisschool hebben afgerond, worden tijdens een vijfdaags programma in de laatste week van de vakantie goed geprepareerd op het voortgezet onderwijs. Zorg dat uw kind met een gerust hart in de brugklas kan starten en schrijf uw kind hier in voor Keizer zomerschool in Amsterdam, waar bijles, huiswerkbegeleiding, educatie, gezelligheid en avontuur samenkomen.

  • Kosten € 250 euro
  • 5 dagen van 930-1330 inclusief lunch 
  • Iedere middag een activiteit
Schrijf uw kind hier in voor de zomerschool.

HUISWERKBEGELEIDING

Huiswerkbegeleiding vindt minimaal twee keer per week en maximaal vijf keer per week na schooltijd plaats. Het instituut is open van 13.00 – 19.00 uur voor huiswerkbegeleiding. De tijden dat de leerling aanwezig is hangt af van het lesrooster. De leerlingen plannen zelfstandig of samen met hun coach het huiswerk gemakkelijk in via ons digitale systeem. Tijdens het eerste contactmoment met de mentor stelt de leerling samen met zijn mentor een plan van aanpak op met de gewenste doelen. Bij de start van elke middag wordt de dagplanning doorgenomen en aan het eind van elke middag wordt geëvalueerd over het verloop van de dag.

De huiswerkgroep bestaat uit maximaal veertien leerlingen en minimaal twee coaches. Dit betekent dat de coaches hun aandacht moeten verdelen over meerdere leerlingen. Er wordt uiteraard gezorgd dat iedereen in zijn of haar behoefte wordt voorzien. Na elke tien weken wordt er met de leerling, de ouders en de mentor over de voortgang geëvalueerd en wordt het opgestelde plan indien nodig aangepast.

 

Schrijf uw kind hier in voor huiswerkbegeleiding.

BIJLES

Bijles in een specifiek vakgebied vindt op een afgesproken tijd na schooltijd plaats. Een bijles bestaat meestal uit meerdere keren per week één uur bijles, maar indien gewenst is het ook mogelijk om twee uur achter elkaar bijles te nemen. De bijles wordt één op één gegeven. Dit betekent dat de leerling samen met een coach, die gespecialiseerd is in het vakgebied waar het bijles in nodig heeft, aan de slag gaat. De coach biedt heldere uitleg en extra oefening voor de onderwerpen waar de leerling moeite mee heeft. De coach kan tevens helpen bij het leren van toetsen. Uiteraard krijgt de leerling ook hulp bij het huiswerk voor dat vak. De bijles zal aangepast worden aan de behoeften van de leerling. Tijdens het eerste contactmoment stelt de leerling samen met zijn mentor een plan van aanpak op met de werkwijze en gewenste doelen. De ruimte waarin de bijles gegeven wordt is rustig en optimaal ingericht om één op één te werken. 

Aan het eind van elke bijles evalueert de leerling samen met de coach over het verloop van de bijles en bespreken ze wat de planning is voor de volgende keer. Na tien weken wordt er samen met de leerling, de ouders en de begeleider geëvalueerd en wordt het opgestelde plan indien nodig aangepast.


Schrijf uw kind hier in voor bijles.

EXAMENTRAINING

In de vierde, vijfde of zesde klas is het zover: het eindexamen. Het einde is in zicht en het felbegeerde diploma is bijna in bezit. Om leerlingen optimaal voor te bereiden op het eindexamen bieden wij examentraining aan. De training vindt op een afgesproken tijd na schooltijd plaats en bestaat meestal uit één of twee uur training per middag individueel of in een klein groepje. Examentraining kan bestaan uit het voorbereiden van een examen voor een specifiek vak, of het voorbereiden van de examens in het algemeen. De training wordt naar behoefte van de leerling ingevuld. Tijdens de examentraining wordt er onder andere aandacht besteed aan:

  • Het wegwerken van achterstanden;
  • Meer diepgang in de lesstof;
  • Behandelen van PTA- en eindexamenstof in alle examenvakken
  • Het maken van een goede planning voor alle toetsverplichtingen;
  • Ondersteuning bij het maken van praktische opdrachten;
  • Voorbereiding op alle examens, ook mondelinge toetsen. 
 
Schrijf uw kind hier in voor examentraining.

CITOTRAINING

Aan basisschoolleerlingen bieden wij hulp bij de voorbereiding van belangrijke toetsen zoals de citotoets. De training vindt op een afgesproken tijd na schooltijd plaats en bestaat meestal uit één uur per middag individueel of in een klein groepje. Tijdens de training staat het wegnemen van toetsangst, het aanleren van leerstrategieën en het oefenen van de benodigde taal- en rekenvaardigheden centraal. De leerling werkt actief met oefeningen en opdrachten, afgewisseld met instructie en uitleg door de coach.

 

Schrijf uw kind hier in voor citotraining.

LEERLINGVOLGSYSTEEM HOMI

Op Instituut Keizer werken wij met een leerlingvolgsysteem speciaal ontwikkeld voor huiswerkinstituten, genaamd HOMi. Leerlingen, ouders en begeleiders hebben toegang tot het systeem. De voortgang van leerlingen wordt bijgehouden en alle betrokkenen zijn hiervan op de hoogte. Het huiswerk en de cijfers kunnen vanuit Magister worden geladen in HOMi. Het plannen van het huiswerk was nog nooit zo makkelijk! Ouders ontvangen automatisch een lessamenvatting in hun mail met de planning van de komende week en een persoonlijk berichtje. Daarnaast wordt er na elke begeleiding via HOMi geëvalueerd, waar ouders ook een bericht van krijgen. Met dit systeem kunnen leerlingen optimaal werken aan hun voortgang.