Voorwaarden Instituut Keizer

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Instituut Keizer en de ouder en op alle aanbiedingen, offertes en leveringen van diensten van Instituut Keizer. Op van deze voorwaarden afwijkende of aanvullende bedingen kan door de ouder slechts een beroep worden gedaan voor zover die door Instituut Keizer schriftelijk zijn aanvaard voor de betreffende overeenkomst. Door de aanvaarding van deze voorwaarden stemt de ouder tevens in met de toepasselijkheid daarvan op alle toekomstige overeenkomsten tussen Instituut Keizer en de ouder.
 2. Per kind wordt er door de ouder met Instituut Keizer een overeenkomst afgesloten, waarin een periode en een tarief is overeengekomen. Door Instituut Keizer doorgevoerde wijzigingen in tarief en/of door beide partijen overeengekomen wijzigingen in duur en/of afname, zullen voorafgaand aan de wijziging(en) door Instituut Keizer schriftelijk aan de ouder worden bevestigd.

Inschrijving

 1. De ouder laat zijn/haar gegevens achter op de website, waarna de vestigingsmanager contact met hem/haar op neemt.
 2. De ouder ontvangt meer informatie en het abonnement wordt vastgesteld.
 3. De vestigingsmanager stuurt het contract per post op naar de ouder met het verzoek of de ouder dit getekend terug wilt sturen naar Instituut Keizer.
 4. Zodra het contract binnen is ontvangt de ouder een welkomstmail en een registratielink voor HOMi. Tevens worden ouders en kind uitgenodigd voor een intakegesprek, waarin de doelen en de specifieke behoeften van het kind worden besproken.

Kosten

 1. De inschrijving is kosteloos.
 2. De kosten voor huiswerkbegeleiding zijn als volgt:
  1. 2x per week is €275 p.m.
  2. 3x per week is €375 p.m.
  3. 4x per week is €450 p.m.
  4. 5x per week is €500 p.m.
 3. Een losse middag huiswerkbegeleiding bedraagt €40 per middag.
 4. De kosten voor bijles, citotraining en examentraining bedragen €40 per uur.

Verandering van inschrijving

 1. Verandering van inschrijving (andere vorm en/of meer of minder middagen) moet voor de 15e van de maand worden doorgegeven. De eerst volgende maand gaat de nieuwe vorm in.
 2. Beëindiging van de overeenkomst na de ingangsdatum, kan uitsluitend per email per 1e of 16e van de maand met een minimale opzegtermijn van 1 maand.

Betaling

 1. Instituut Keizer zal het verschuldigde bedrag rond de 25e dag van de voorafgaande maand door middel van een automatische incasso van het opgegeven rekeningnummer incasseren.
 2. Het tarief wordt in gelijke bedragen per maand in rekening gebracht, onafhankelijk van het werkelijk aantal dagen huiswerkbegeleiding in die maand.
 3. De factuur is terug te vinden en kan gedownload worden in ons leerlingvolgsysteem HOMi.
 4. Restituties worden niet verleend.
 5. Indien de incassoafschrijving wordt geweigerd of gestorneerd, ontvangt de ouder per e-mail een betalingsherinnering. Als de desbetreffende factuur niet is voldaan vóór de tweede en tevens de laatste betalingsherinnering, zijn wij helaas genoodzaakt om €40,- administratiekosten bij de ouder in rekening te brengen.

Roosterregels

 1. Instituut Keizer is op schooldagen geopend van 13.00u – 19.00 uur.
 2. De tijd dat de leerling aanwezig is, is afhankelijk van het rooster van deze leerling. Hier worden duidelijke afspraken over gemaakt.
 3. Indien het huiswerk af is en de leerling geen ander (leer)werk meer heeft te doen, mag de leerling eerder dan sluitingstijd naar huis (indien ouders hier mee hebben ingestemd).
 4. In het geval van bijles is de leerling het afgesproken uur of uren aanwezig op het huiswerkinstituut.
 5. Tijdens schoolvakanties is er volgens een aangepast rooster de mogelijkheid om huiswerkbegeleiding en/of bijles te volgen. Neem voor meer informatie contact met ons op.
 6. Verandering van ingeschreven vorm gedurende een lopende maand is niet mogelijk.
 7. Veranderingen in het rooster van de leerling dienen voor de 15e van de maand ervoor worden doorgegeven.

Afmeldingen

 1. Indien de leerling niet aanwezig kan zijn bij huiswerkbegeleiding en/of bijles, gelieve dit schriftelijk door te geven aan info@instituutkeizer.nl.
 2. De afwezige middag wordt niet gerestitueerd.
 3. Echter kan er bij afwezigheid, binnen twee weken voor of twee weken na deze dag, geruild worden voor een andere dag, indien er plek is bij het huiswerkinstituut. De kosten van de afwezige dag en de kosten van de extra dag worden dan tegen elkaar weggestreept.

Presentie leerling

 1. De leerling dient op de afgesproken dagen en tijden aanwezig te zijn op het huiswerkinstituut.
 2. De leerling houdt zich aan de gedragscode en huisregels van Instituut Keizer (zie bijlage 1).
 3. Indien een leerling te laat is wordt er eerst contact opgenomen met de leerling om te vragen waar hij/zij blijft. Bij geen gehoor van de leerling wordt er contact opgenomen met de ouder van de leerling.
 4. Bij onbekende afwezigheid van de leerling wordt er contact opgenomen met de ouder van de leerling.

Werkwijze

 1. Zodra het intakegesprek heeft plaatsgevonden wordt er een startdatum afgesproken.
 2. De vestigingsmanager stelt na aanleiding van het intakegesprek een plan van aanpak op en legt dit voor aan de leerling en de ouders. 
 3. In het geval van bijles wordt de leerling gekoppeld aan een coach die gespecialiseerd is in het desbetreffende vak.
 4. Bijles wordt één op één gegeven. Voor huiswerkbegeleiding geldt maximaal zeven leerlingen per coach.
 5. Magister wordt gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem, zodat het huiswerk zichtbaar is voor iedereen.
 6. De leerling krijgt een mentor.
 7. Tijdens het eerste contact moment met het kind op Instituut Keizer stelt de leerling samen met zijn/haar coach een plan van aanpak op, waarvan ouders ook op de hoogte worden gesteld.
 8. De leerling komt naar het huiswerkinstituut op de afgesproken dagen en tijden met de benodigde spullen..
 9. De planning, samen met de coach of zelfstandig gemaakt, wordt doorgenomen aan het begin van de middag.
 10. De leerling bespreekt zijn behoeften van die dag en gaat aan het werk. De leerling stelt tussen door vragen.
 11. Aan het eind van de middag wordt er samen met de coach geëvalueerd. De coach rapporteert dit in het leerlingvolgsysteem.
 12. Ouders krijgen een bericht van elke evaluatie en kunnen de rapportage terugvinden in het leerlingvolgsysteem.
 13. Na elke 10 weken vindt er een evaluatie plaats met de coach, de ouder(s)/verzorger(s), de leerling en de vestigingsmanager.

Leer- en gedragsproblemen

 1. Indien er sprake is van leer- of gedragsproblemen dan wordt de begeleiding daarop aangepast.
 2. De coaches van Instituut Keizer zijn niet gespecialiseerd in leer- of gedragsproblemen.
 3. De vestigingsmanager is wél gespecialiseerd in leer- en gedragsproblemen en stuurt de coaches aan.

Contact

 1. De vestigingsmanager is het vaste aanspreekpunt van Instituut Keizer. Wanneer er onduidelijkheden en/of vragen zijn neemt u dan alstublieft contact met haar op.
 2. Dit kan op elk moment via info@instituutkeizer.nl of op werkdagen van 9.00 – 17.00 via +31638690042.
 3. Om de kwaliteit van de begeleiding te waarborgen en om met hetzelfde plan te werk te kunnen gaan hebben wij liever te veel contact met de ouder en de leerling, dan te weinig

Neem contact op voor meer informatie of schrijf uw kind direct in.